B1 PET Preliminary English Test

Opis kursa

Polaganjem ovog ispita stiče se međunarodno priznat sertifikat na srednjem nivou znanja. Učenici sa ovim nivoom znanja mogu da pišu pisma, beleške, e-mail i poruke, kao i da čitaju i razumeju sadržaj navedenih pisanih formi. Kurs omogućava da polaznici razumeju svakodnevnu konverzaciju, TV i radio programe, telefonske poruke, da izlažu svoje mišljenje, vode beleške na seminarima/predavanjima i verbalno reprodukuju pomenute sadržaje.

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno
Cena
6800 RSD mesečno
Kategorije
Priprema za međunarodne ispite