DALF C1 ispit

Opis kursa

Ispit je namenjen kandidatima koji imaju visok nivo znanja francuskog jezika. Sam ispit traje oko 4 sata. U oblasti usmeno razumevanje kandidati odgovaraju na pitanja, a u vezi sa materijalom koji su slušali (dugačak zvučni materijal, poput intervjua ili predavanja koji traje oko 8 minuta i imaju dva slušanja, kao i nekoliko kratkih zvučnih materijala, poput reklamnih spotova, kratkih vesti i slično, za koje je određeno jedno slušanje).

Pismeno razumevanje podrazumeva da kandidati odgovaraju na pitanja o književnom ili novinarskom tekstu koji ima između 1 500 i 2.000 reči.

Oblast Pismeno izražavanje se sastoji od 2 dela i to: nekoliko kraćih tekstova ukupne dužine oko 1.000 reči i esej, koji je potkrepljen argumentima, a na osnovu sadržaja tekstova. Kandidati mogu da biraju između dve oblasti po sopstvenom nahođenju i to: književnosti i humanističkih nauka, kao jedne oblasti i prirodnih nauka kao druge.

Između istih oblasti mogu da biraju i za proveru poslednje oblasti, a imaju zadatak da usmeno izlože određeni tekst i da razgovaraju sa članovima komisije, odnosno da odgovaraju na njihova pitanja.

NAPOMENA: na ispite Delf A1, A2, B1 ne izlazi se pre 13-14 godina, na Delf B2 pre 15-16 godina i na Dalf pre 16-17 godina.

Trajanje
Nastava i cena po dogovoru, u zavisnosti od uzrasta i nivoa znanja
Cena
0 RSD ceo kurs
Kategorije
Priprema za mežunarodne ispite DELF/DALF