DALF C2 ispit

Opis kursa

Najviši nivo u oblasti poznavanja francuskog jezika, DALF C2 ispit se sastoji od 2 dela: Usmeno razumevanje i izražavanje i Pismeno razumevanje i izražavanje i traje ukupno oko 5 sati. Provera u okviru prve oblasti ovog ispita je sastavljena iz tri dela i to : dva slušanja zvučnog materijala, te izlaganje njegovog sadržaja od strane kandidata, zatim izlaganje ličnog stava o temi odslušanog zvučnog materijala i razgovor sa komisijom o tom materijalu. Kandidat može da bira između dve grupe nauka i to: prirodnih nauka, kao prve grupe i književnosti i humanističkih nauka, kao druge grupe nauka. Samo polaganje ovog dela ispita traje oko 30 minuta, dok je kandidatima oko 60 minuta na raspolaganju za adekvatnu pripremu.

U okviru drugog dela ispita, kandidati takođe biraju između ponuđene dve grupe nauka, a imaju zadatak da napišu tekst na osnovu pisanog materijala, koji treba da bude dužine oko 2 hiljade reči, s tim što tekst mora imati tačno utvrđenu strukturu koja se predočava kandidatima.

NAPOMENA: na ispite Delf A1, A2, B1 ne izlazi se pre 13-14 godina, na Delf B2 pre 15-16 godina i na Dalf pre 16-17 godina.

Trajanje
Nastava i cena po dogovoru, u zavisnosti od uzrasta i nivoa znanja
Cena
0 RSD ceo kurs
Kategorije
Priprema za mežunarodne ispite DELF/DALF