DELF B2 ispit

Opis kursa

Namenjen je kandidatima koji već imaju određeno znanje iz francuskog jezika. Ukupno vreme trajanja ovog ispita je oko 150 minuta. Za proveru prve oblasti je određeno oko 30 minuta, a kandidati odgovaraju na pitanja vezana za zvučni materijal koji su odslušali, a koji je u ovom slučaju intervju, informativni sadržaj ili sličan materijal, kao i određeno izlaganje, predavanje, rasprava, radio ili televizijska emisija i slično. Za prvi materijal imaju samo jedno slušanje, a za drugi dva.
U oblasti Pismeno razumevanje kandidati odgovaraju na pitanja u vezi sa informativnim tekstom koji je vezan za Francusku ili frankofonske zemlje, kao i za argumentativni tekst. U sledećoj oblasti ovog DELF ispita kandidati imaju zadatak da napišu tekst u kome će zauzeti određeni stav, koji će potkrepiti argumentima. Tekst može biti u formi formalnog pisma, članka, kritike i slično. Za poslednju oblast je izdvojeno oko 20 minuta, stim što kandidat ima na raspolaganju oko 30 minuta pripreme. On ima zadatak da iznese i odbrani mišljenje, a na osnovu kratkog teksta koji je dobio.

NAPOMENA: na ispite Delf A1, A2, B1 ne izlazi se pre 13-14 godina, na Delf B2 pre 15-16 godina i na Dalf pre 16-17 godina.

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno
Cena
8000 RSD mesečno
Kategorije
Priprema za mežunarodne ispite DELF/DALF