IELTS

Opis kursa

International English Language Testing System, poznatiji kao IELTS predstavlja svetski priznat ispit engleskog jezika, prihvaćen od strane velikog broja svetskih akademskih institucija, međunarodnih organizacija i internacionalnih profesionalnih udruženja.

IELTS ispit poseduje akademsku i opštu verziju, koju kandidat bira u skladu sa svojim profesionalnim i imigracionim potrebama. IELTS testom proveravaju se veštine slušanja, čitanja sa razumevanjem, pisanja i govora na engleskom jeziku a ocene se kreću u rasponu od 0 do 9. Dobijeni sertifikat važi dve godine. Takođe, treba napomenuti i da je IELTS test odnedavno postao obavezan uslov za dobijanje britanske imigrantske vize, o čemu možete saznati više na zvaničnom sajtu Britanskog saveta. http://www.britishcouncil.rs/exam/ielts-uk-visa-immigration.

IELTS kurs priprema polaznika za svaki segment ispita uvežbavanjem tehnika polaganja, a posebna pažnja obraća se na pisanje i usavršavanje govora koji predstavljaju najvažnije elemente ispita Odabir nastavnog materijala vrši se u skladu sa brojem časova i modulom za koji se polaznik odluči, a najbolji rezultati postižu se pripremama koje traju od 2 do 4 meseca (zavisno od početnog nivoa znanja kandidata).

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno
Cena
8000 RSD mesečno
Kategorije
Priprema za međunarodne ispite