Individualni kursevi francuskog

Opis kursa

Individualni kursevi francuskog jezika namenjeni su polaznicima koji imaju specifične potrebe i zahteve za savladavanjem gradiva, kao i želju da se nastava odvija određenim tempom, uz posebno obraćanje pažnje na oblasti koje misle da bi trebalo usavršiti. Naši polaznici se za individualnu nastavu odlučuju iz sledećih razloga:

• potrebe da se na najbolji način pripreme za prezentaciju na francuskom
• usavršavanje francuskog jezika pred važne konferencije, sastanke i seminare
• prepoznavanje praznina u znanju i želja da se nedostaci isprave
• potreba za podizanjem nivoa samopouzdanja u svakodnevnoj upotrebi francuskog jezika.

Svi individualni kursevi kreiraju se u skladu sa potrebama i ciljevima naših polaznika, a nakon dobijanja individualnih zahteva pristupamo formiranju efikasnog nastavnog plana.

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno
Cena
3600 RSD po času
Kategorije
Specijalizovani kursevi - grupe