Individualni kursevi (jedan na jedan)

Opis kursa

Individualni kursevi engleskog jezika namenjeni su polaznicima koji imaju specifične potrebe i zahteve za savladavanjem gradiva, kao i želju da se nastava odvija određenim tempom, uz posebno obraćanje pažnje na oblasti koje misle da bi trebalo usavršiti.Naši polaznici se za individualnu nastavu odlučuju iz sledećih razloga:

  •  potrebe da se na najbolji način pripreme za prezentaciju na engleskom
    •    usavršavanje engleskog jezika pred važne konferencije, sastanke i seminare
    •    prepoznavanje praznina u znanju i želja da se nedostaci isprave
  •  potreba za podizanjem nivoa samopouzdanja u svakodnevnoj upotrebi engleskog jezika.

Svi individualni kursevi kreiraju se u skladu sa potrebama i ciljevima naših polaznika, a nakon dobijanja individualnih zahteva pristupamo formiranju efikasnog nastavnog plana.

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno
Cena
3000 RSD po času
Kategorije
Specijalizovani kursevi - grupe