Najviši kurs francuskog za tinejdžere

Opis kursa

Učenici razumeju sve aspekte specifičnih oblasti, mogu da razumeju praktično sve što pročitaju i čuju, sposobni su da daju detaljne odgovore u pismenoj formi na osnovu takvih tekstova i poseduju veštine usmenog predstavljanja, odgovaranja na pitanja i učestvovanja u diskusiji na tazličite teme vezane za posebna polja. Polaznik može da razume praktično sve što pročita i čuje.

 

NAPOMENE:

*Za dvoje dece iz iste porodice,”A-Z centar za strane jezike” odobrava popust u visini od 20% na drugo (mladje) dete. Kurs za treće dete je besplatan, pri čemu prvo dvoje dece plaćaju punu cenu programa.
Cene kurseva su raspoređene u 9 jednakih mesecnih rata koje se placaju od septembra do maja u toku jedne skolske godine.
Ukoliko dete propusti 4 uzastopna časa u vreme kada se nastava održava, škola odobrava popust u visini iznosa pola mesecne rate. Ukoliko dete propusti čas ili dva, podstičemo roditelje da dovode decu na časove nadoknade u dogovoru sa glavnim nastavnikom škole.

Trajanje
2 x 90 min. nedeljno
Cena
10000 RSD mesečno
Kategorije
Francuski za tinejdžere