Niži srednji / Pre-Intermediate – Priprema za Cambridge KET ispit

Opis kursa

Međunarodni CEF nivo A2  

Ovaj kurs predstavlja nizi srednji nivo poznavanja engleskog jezika i zauzima nivo A2 na skali Zajedničkog evropskog okvira. Kurs osposobljava polaznike da progovore engleski, komuniciraju na nizem srednjem nivou i daje potrebno samopouzdanje u koriscenju engleskog jezika u svakodnevnim situacijama uz upotrebu osnovnih i najvaznijih gramatičkih formi. Casovi od ovog nivoa su iskljucivo na engleskom jeziku. Polaganje KET ispita donosi međunarodni sertifikat i predstavlja kljucni moment u savladavanju engleskog jer je prvi ispit koji se polaze i omogucava deci da konacno progovore engleski sto im daje neprocenjivo samopouzdanje.

 

NAPOMENE:

*Za dvoje dece iz iste porodice,”A-Z centar za strane jezike” odobrava popust u visini od 20% na drugo (mladje) dete. Kurs za treće dete je besplatan, pri čemu prvo dvoje dece plaćaju punu cenu programa.
Cene kurseva su raspoređene u 9 jednakih mesecnih rata koje se placaju od septembra do maja u toku jedne skolske godine.
Ukoliko dete propusti 4 uzastopna časa u vreme kada se nastava održava, škola odobrava popust u visini iznosa pola mesecne rate. Ukoliko dete propusti čas ili dva, podstičemo roditelje da dovode decu na časove nadoknade u dogovoru sa glavnim nastavnikom škole.

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno, okvirno 2 školske godine
Cena
6000 RSD mesečno
Kategorije
Engleski za decu