Početni 1 /Beginner 1/

Opis kursa

Kurs omogućava izgradnju jezičke baze i rečnika svakodnevne komunikacije, a polaznici se uče veštini govora i slušanja engleskog jezika. Cilj kursa je savladavanje engleske abecede, čitanje i pisanje, razumevanje i kreiranje prostih rečenica na engleskom jeziku

 

NAPOMENE:

*Za dvoje dece iz iste porodice,”A-Z centar za strane jezike” odobrava popust u visini od 20% na drugo (mladje) dete. Kurs za treće dete je besplatan, pri čemu prvo dvoje dece plaćaju punu cenu programa.
Cene kurseva su raspoređene u 9 jednakih mesecnih rata koje se placaju od septembra do maja u toku jedne skolske godine.
Ukoliko dete propusti 4 uzastopna časa u vreme kada se nastava održava, škola odobrava popust u visini iznosa pola mesecne rate. Ukoliko dete propusti čas ili dva, podstičemo roditelje da dovode decu na časove nadoknade u dogovoru sa glavnim nastavnikom škole.

Trajanje
2 x 45 min. nedeljno
Cena
4500 RSD mesečno
Kategorije
Engleski za decu