Početni kurs francuskog za odrasle

Opis kursa

Ovaj kurs predstavlja temelj za uvođenje u osnovu francuskog jezika. Kursom se postiže razumevanje osnovne gramatike, uz sticanje osnovnog fonda reči.

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno
Cena
7000 RSD mesečno
Kategorije
Francuski za odrasle