Početni kurs francuskog za decu

Opis kursa

Polaznik može da razume i upotrebljava svakodnevne izraze kao i da sastavlja vrlo proste rečenice u svrhu zadovoljavanja osnovnih potreba. Može da se predstavi ili da predstavi drugu osobu ili da postavi pitanja koja se odnose na mesto stanovanja, porodične odnose, da nominuje stvari koje ga okružuju. Ovaj nivo omogućava izgradnju jezičke baze i rečnika svakodnevne komunikacije, a polaznik moze vec da komunicira na ovom nivou ukoliko je njegov sagovornik strpljiv i govori polako.

 

NAPOMENE:

*Za dvoje dece iz iste porodice,”A-Z centar za strane jezike” odobrava popust u visini od 20% na drugo (mladje) dete. Kurs za treće dete je besplatan, pri čemu prvo dvoje dece plaćaju punu cenu programa.
Cene kurseva su raspoređene u 9 jednakih mesecnih rata koje se placaju od septembra do maja u toku jedne skolske godine.
Ukoliko dete propusti 4 uzastopna časa u vreme kada se nastava održava, škola odobrava popust u visini iznosa pola mesecne rate. Ukoliko dete propusti čas ili dva, podstičemo roditelje da dovode decu na časove nadoknade u dogovoru sa glavnim nastavnikom škole.

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno
Cena
6000 RSD mesečno
Kategorije
Francuski za decu