Srednji /Intermediate – Priprema za Cambridge PET ispit

Opis kursa

Međunarodni CEF nivo B1

Ovaj kurs predstavlja srednji nivo poznavanja engleskog jezika i zauzima nivo B1 na skali Zajedničkog evropskog okvira. Kurs osposobljava polaznike da sa jos većim samopouzdanjem koriste engleski jezik u svakodnevnim situacijama uz upotrebu složenijih gramatičkih formi. Kurs razvija jezičke veštine polaznika u vise oblasti (npr. društvo, putovanja, posao, učenje.). Na ovom kursu, učenici usvajaju veštine pisanja i čitanja pisama, mejlova i drugih tekstova i beležaka, razumevanja svakodnevne konverzacije, TV i radio programa. Takođe, polaznici stiču nivo znanja engleskog jezika potreban za razgovor o sebi ili nekoj od gore navedenih tema. Po završetku kursa, polaznici dobijaju međunarodno priznat sertifikat.

 

NAPOMENE:

*Za dvoje dece iz iste porodice,”A-Z centar za strane jezike” odobrava popust u visini od 20% na drugo (mladje) dete. Kurs za treće dete je besplatan, pri čemu prvo dvoje dece plaćaju punu cenu programa.
Cene kurseva su raspoređene u 9 jednakih mesecnih rata koje se placaju od septembra do maja u toku jedne skolske godine.
Ukoliko dete propusti 4 uzastopna časa u vreme kada se nastava održava, škola odobrava popust u visini iznosa pola mesecne rate. Ukoliko dete propusti čas ili dva, podstičemo roditelje da dovode decu na časove nadoknade u dogovoru sa glavnim nastavnikom škole.

Trajanje
2 x 60 min. ili 1 x 120 min. nedeljno
Cena
6000 RSD mesečno
Kategorije
Engleski za tinejdžere