Viši /Advanced/ – Priprema za Cambridge CAE ispit

Opis kursa

Međunarodni CEF nivo C1  

Kurs omogućava sticanje veština potrebnih za dužu konverzaciju, diskusiju na apstraktne teme uz upotrebu širokog spektra reči i izraza, prepoznavanje različitih nijansi značenja i mišljenja. Program teži da polaznicima omogući razumevanje velikog broja konverzacija, TV i radio programa, predstava i filmova, skupova, prezentacija, seminara, predavanja.Polaznici usvajaju fond reči potreban za pisanje, kako ličnih pisama i beležaka, tako i formalnih pisama (npr. upitnici, žalbe, zahtevi) i eseja, stičući znanje potrebno za čitanje novinskih članaka, uputstava i izveštaja.Ovaj program obezbeđuje međunarodno priznat sertifikat koji se kao dokaz o znanju jezika može koristiti za studiranje u inostranstvu ili za profesionalni angažman na nekoj od menadžerskih pozicija.

 

NAPOMENE:

*Za dvoje dece iz iste porodice,”A-Z centar za strane jezike” odobrava popust u visini od 20% na drugo (mladje) dete. Kurs za treće dete je besplatan, pri čemu prvo dvoje dece plaćaju punu cenu programa.
Cene kurseva su raspoređene u 9 jednakih mesecnih rata koje se placaju od septembra do maja u toku jedne skolske godine.
Ukoliko dete propusti 4 uzastopna časa u vreme kada se nastava održava, škola odobrava popust u visini iznosa pola mesecne rate. Ukoliko dete propusti čas ili dva, podstičemo roditelje da dovode decu na časove nadoknade u dogovoru sa glavnim nastavnikom škole.

Trajanje
2 x 60 min. ili 1 x 120 min. nedeljno
Cena
6800 RSD mesečno
Kategorije
Engleski za tinejdžere