Viši kurs francuskog jezika za odrasli

Opis kursa

Kurs se odlikuje velikim brojem stimulativnih tema i aktivnih zadataka kojima se polaznici ohrabruju da dostignu glavni cilj – tecnu upotrebu jezika. Ključni element kursa ogleda se u insistiranju na verbalnoj interakciji među polaznicima, uz konstantan rad na kompletnom strukturalnom i leksičkom savladavanju jezika.

Trajanje
2 x 90 min. nedeljno
Cena
9000 RSD mesečno
Kategorije
Francuski za odrasle