Viši kurs francuskog za tinejdžere

Opis kursa

Učenici koriste francuski jezik u opštim i specijalizovanim okvirima sa potpunim razumevanjem sadržaja i sposobnošću da napišu detaljne odgovore na brojna pitanja u vezi sa tekstom i razumevanjem svih aspekata diskusije na opštu temu, audio ili video snimak. Konverzacija se odvija spontano i tečno, a da polaznik “ne mora da traži reč”.

 

NAPOMENE:

*Za dvoje dece iz iste porodice,”A-Z centar za strane jezike” odobrava popust u visini od 20% na drugo (mladje) dete. Kurs za treće dete je besplatan, pri čemu prvo dvoje dece plaćaju punu cenu programa.
Cene kurseva su raspoređene u 9 jednakih mesecnih rata koje se placaju od septembra do maja u toku jedne skolske godine.
Ukoliko dete propusti 4 uzastopna časa u vreme kada se nastava održava, škola odobrava popust u visini iznosa pola mesecne rate. Ukoliko dete propusti čas ili dva, podstičemo roditelje da dovode decu na časove nadoknade u dogovoru sa glavnim nastavnikom škole.

Trajanje
2 x 90 min. nedeljno
Cena
9000 RSD mesečno
Kategorije
Francuski za tinejdžere