Viši srednji kurs francuskog za tinejdžere

Opis kursa

Učenici se sporazumevaju  lako i brzo kako u usmenom tako i u pismenom obliku, diskutuju sa lakoćom uopštenim jezikom o raznim temama i aspektima, pokazuju razumevanje relevantnih tekstova i sposobnost da iznesu i odbrane svoje mišljenje na francuskom jeziku. Polaznici takođe mogu da razumeju konkretan ili apstraktan sadržaj kompleksnih tekstova i da se uključe u diskusiju o uže specijalizovanim temama. Polaznik po završetku ovog nivoa može da diskutuje sa lakoćom i spontanošću čak i sa rođenim frankofonima.

Važno je napomenuti da su po položenom ispitu DELF B2 polaznici u mogućnosti da prate nastavu na francuskom jeziku.

 

NAPOMENE:

*Za dvoje dece iz iste porodice,”A-Z centar za strane jezike” odobrava popust u visini od 20% na drugo (mladje) dete. Kurs za treće dete je besplatan, pri čemu prvo dvoje dece plaćaju punu cenu programa.
Cene kurseva su raspoređene u 9 jednakih mesecnih rata koje se placaju od septembra do maja u toku jedne skolske godine.
Ukoliko dete propusti 4 uzastopna časa u vreme kada se nastava održava, škola odobrava popust u visini iznosa pola mesecne rate. Ukoliko dete propusti čas ili dva, podstičemo roditelje da dovode decu na časove nadoknade u dogovoru sa glavnim nastavnikom škole.

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno ili 1 x 120 min. nedeljno
Cena
7000 RSD mesečno
Kategorije
Francuski za tinejdžere