Viši Srednji /Upper-Intermediate – Priprema za Cambridge FCE ispit.

Opis kursa

Međunarodni CEF nivo B2

Uz ovaj kurs, polaznici usvajaju fond reči potreban za razgovor na veliki broj tema, uz sposobnost traženja i pružanja informacija, davanja sopstvenog mišljenja, uključivanja u diskusiju kao i predstavljanja i opisivanja predmeta razgovora. Takođe, stiče se nivo znanja potreban za razumevanje formalne/neformalne konverzacije na veliki broj tema. Kurs omogućava polaznicima da se u svojim pismima, esejima i beleškama detaljnije izražavaju i da sa razumevanjem čitaju širok raspon tekstova koji ne sadrže specijalizovani engleski jezik. Po završetku kursa, polaznici dobijaju međunarodno priznat sertifikat.

 

NAPOMENE:

*Za dvoje dece iz iste porodice,”A-Z centar za strane jezike” odobrava popust u visini od 20% na drugo (mladje) dete. Kurs za treće dete je besplatan, pri čemu prvo dvoje dece plaćaju punu cenu programa.
Cene kurseva su raspoređene u 9 jednakih mesecnih rata koje se placaju od septembra do maja u toku jedne skolske godine.
Ukoliko dete propusti 4 uzastopna časa u vreme kada se nastava održava, škola odobrava popust u visini iznosa pola mesecne rate. Ukoliko dete propusti čas ili dva, podstičemo roditelje da dovode decu na časove nadoknade u dogovoru sa glavnim nastavnikom škole.

Trajanje
2 x 60 min. ili 1 x 120 min nedeljno
Cena
6400 RSD mesečno
Kategorije
Engleski za tinejdžere