Viši srednji /Upper Intermediate

Opis kursa

Kurs obezbeđuje značajan prelaz ka višem nivou u tečnoj upotrebi jezika. Struktura jezika se detaljno izučava kroz širi spektar aktivne komunikacije, a stilovi i konteksti jezika se razvijaju kroz stimulativne zadatke – svakodnevne društvene situacije i formalni/neformalni jezik koji one zahtevaju.

Trajanje
2 x 60 min. nedeljno
Cena
7200 RSD mesečno
Kategorije
Engleski za odrasle