Dostignuća

“A-Z centar za strane jezike” sa velikim uspehom priprema svoje polaznike za

  • Cambridge ESOL ispite koji se polažu u autorizovanom ispitnom centru Britanskog saveta (British Council)
  • DELF i DALF ispite koji se polažu u Francuskom kulturnom centru
  • Međunarodno priznate ispite nemačkog jezika koji se polažu u Gete institutu i Austrijskom institutu