Jelena Kostadinović

Profesor engleskog jezika

Diplomirala je 2012.godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek Anglistika. Trenutno je na master studijama na istom fakultetu jer veruje u stalni razvoj i napredak. Iskustvo je stekla kao predavač engleskog jezika na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu pod pokroviteljstvom Eestec organizacije, ali i kao profesor u nekoliko privatnih škola u Beogradu. Pored posla profesora, bavi se prevodom i novinarstvom jer smatra da se rečima može promeniti svet, a poznavanjem jednog ili više stranih jezika steći uvid u različite kulture i svetove; tako se može oplemeniti duša i obogatiti život.