Milica Matović

Profesor francuskog jezika

Profesorka Milica Matović je visokokvalifikovan predavač sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju opštih i specijalizovanih kurseva francuskog jezika. Nakon sticanja zvanja diplomiranog geografa na Univerzitetu u Beogradu, upisuje akademske studije u Lozani, gde je diplomirala na katedri za francuski jezik. Tokom dvadesetogodišnjeg boravka u Švajcarskoj, radila je kao prevodilac i profesor francuskog jezika za sve uzraste, a po povratku u Srbiju, nastavlja svoj predavački rad.