Usluge prevoda – francuski

Home / Usluge prevoda – francuski

Nudimo usluge prevoda sa francuskog na srpski ili srpskog na francuski, kao i lekture tekstova (provera već urađenog prevoda). Ukoliko ima više od 20% korekcija, prevod nije dovoljno kvalitetno urađen i potrebno ga je ponovo uraditi.

U stručne prevode su uključeni prevodi:

  • internet stranica
  • dokumentacije, poslovne korespondencije, prezentacija (PowerPoint)
  • marketinških tekstova kao i materijala za sajmove i izložbe
  • tekstova zakona i pravnih dokumenata
  • tehničkih materijala i uputstava za upotrebu
  • naučnih tekstova
  • medicinskih nalaza