Usluge prevoda – engleski

Home / Usluge prevoda – engleski

 

Nudimo usluge prevoda sa engleskog na srpski ili srpskog na engleski, kao i lekture tekstova (provera već urađenog prevoda).Ukoliko ima više od 20% korekcija, prevod nije dovoljno kvalitetno urađen i potrebno ga je ponovo uraditi.

U stručne prevode su uključeni prevodi:

  • Internet stranica
  • Dokumentacije, poslovne korespondencije, prezentacija(PowerPoint)
  • Marketinških tekstova kao i materijala za sajmove i izložbe
  • tekstova zakona i pravnih dokumenata
  • tehničkih materijala i uputstava za upotrebu
  • naučnih tekstova iz humanističkih, prirodnih, ekonomskih i kibernetskih nauka
  • medicinskih nalaza

Lekturu svih prevoda sa srpskog na engleski radi native speaker.